Kanał Wyżej
Ogłoszenia i informacje

Zapytanie ofertowe - przegląd budowlany
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-03
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-18
ZP-1/WOIK/2019
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-07
Zapytanie ofertowe - usługi porządkowe
Data ostatniej modyfikacji
2019-12-19
Zapytanie ofertowe - weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-11-12
Zapytanie ofertowe - wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich drzew
Data ostatniej modyfikacji
2019-11-12
Zapytanie ofertowe - demontaż placu zabaw
Data ostatniej modyfikacji
2019-10-31
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji / ekspertyzy dendrologicznej
Data ostatniej modyfikacji
2019-09-25
Zapytanie ofertowe - pomiar izolacji kabli elektroenergetyczych oraz kontrola ich skuteczności ochrony przeciwpożarowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-08-06
Zapytanie ofertowe - przegląd techniczny systemu detekcji gazu ziemnego
Data ostatniej modyfikacji
2019-08-01
Zapytanie ofertowe - serwis techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego
Data ostatniej modyfikacji
2019-08-01
Zapytanie ofertowe - przegląd stanu technicznego kurtyn przeciwpożarowych
Data ostatniej modyfikacji
2019-08-01
Zapytanie ofertowe - przegląd techniczny systemu oddymiania klatek
Data ostatniej modyfikacji
2019-08-01
Zapytanie ofertowe - przegląd techniczny oświetlenia awaryjnego
Data ostatniej modyfikacji
2019-08-01
Zapytanie ofertowe - przegląd techniczny pompy przeciwpożarowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-08-01
Zapytanie ofertowe - przegląd techniczny przeciwpożarowego wyłącznika prądu
Data ostatniej modyfikacji
2019-08-01
Zapytanie ofertowe - przegląd stanu technicznego drzwi przeciwpożarowych
Data ostatniej modyfikacji
2019-08-01
Zapytanie ofertowe - weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-07-05
Zapytanie ofertowe - usługa ochrony osób i mienia
Data ostatniej modyfikacji
2019-06-24
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - rozeznanie rynku
Data ostatniej modyfikacji
2019-06-19
Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi remontu łazienki, pomieszczeń mieszkalnych oraz klatki schodowej w budynku Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-06-19
Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi dostawy mebli biurowych i kuchennych
Data ostatniej modyfikacji
2019-03-21
Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi w formie dostarczenia i montażu nawiewników
Data ostatniej modyfikacji
2019-03-05
Zapytanie ofertowe - usługi porządkowe w lokalach Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-03-05
Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi malowania ścian oraz cyklinowania podłóg
Data ostatniej modyfikacji
2019-03-05
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019
Data ostatniej modyfikacji
2019-02-08
ZP-6/WOIK/2018
Data ostatniej modyfikacji
2018-12-28
ZP-5/WOIK/2018
Data ostatniej modyfikacji
2018-12-19
Informacja o zakończeniu postępowania udzielonego w trybie z wolnej ręki
Data ostatniej modyfikacji
2018-10-16
Zapytanie ofertowe - szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Data ostatniej modyfikacji
2018-10-09
Zapytanie ofertowe - wdrożenie w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej systemu ewidencji zgłoszeń
Data ostatniej modyfikacji
2018-10-04
Zapytanie ofertowe - badanie rezystancji izolacji oraz skuteczności ochrony porażeniowej instalacji elektrycznej
Data ostatniej modyfikacji
2018-10-03
ZP-3/WOIK/2018
Data ostatniej modyfikacji
2018-09-28
Zapytanie ofertowe - przegląd techniczny przeciwpożarowego wyłącznika prądu
Data ostatniej modyfikacji
2018-09-13
Zapytanie ofertowe - przegląd techniczny pompy przeciwpożarowej
Data ostatniej modyfikacji
2018-09-13
Zapytanie ofertowe - przegląd stanu technicznego oświetlenia awaryjnego i kierunkowego
Data ostatniej modyfikacji
2018-09-13
Zapytanie ofertowe - przegląd stanu technicznego drzwi przeciwpożarowych
Data ostatniej modyfikacji
2018-09-13
Zapytanie ofertowe - przegląd techniczny systemu oddymiania klatek schodowych
Data ostatniej modyfikacji
2018-09-13
Zapytanie ofertowe - przegląd sprzętu p.poż.
Data ostatniej modyfikacji
2018-09-13
Zapytanie ofertowe - przegląd kurtyn przeciwpożarowych
Data ostatniej modyfikacji
2018-09-13
Zapytanie ofertowe - system detekcji gazu ziemnego
Data ostatniej modyfikacji
2018-09-13
ZP-2/WOIK/2018
Data ostatniej modyfikacji
2018-06-06
ZP-1/WOIK/2018
Data ostatniej modyfikacji
2018-05-17
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018
Data ostatniej modyfikacji
2018-05-17
ZP-1/WOIK/2017
Data ostatniej modyfikacji
2017-12-13
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017
Data ostatniej modyfikacji
2017-02-07
ZP-1/WOIK/2016
Data ostatniej modyfikacji
2016-12-30Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa