Kanał Wyżej
Zapytanie ofertowe - weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Treść
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie usługi weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5 wykonanej przez projektanta pod kątem zgodności dokumentacji z przekazanymi wytycznymi projektantowi przez Zamawiającego oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Szczegóły oferty wraz z warunkami składania ofert - w załącznikach poniżej.


Załączniki
Zapytanie ofertowe
Zał. 1 Wzór formularza oferty
Zał. 2 Wykaz osób
Zał. 3 Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia
Zał. 4 Projekt umowy
Zał. 5 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
ProtokółData ogłoszenia
2019-10-31

Data wprowadzenia:  31-10-2019

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa