Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


status prawny

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na podstawie Statutu stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXIV/596/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie połączenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1 w Warszawie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 w Warszawie i Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie.

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2016/2116/akt.pdf


Wprowadził BZMW/ext.KKucza 2016-05-08
Aktualizujący bzmw/ext.kkucza 2016-05-08
Zatwierdzający Kurys Anna 2016-05-08
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2016-05-09
Wersja standardowa