Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przedmiot działalności

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Przedmiot działalności

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy nieodpłatnie:

  1. specjalistyczne usługi psychologiczne, prawne, psychiatryczne i socjalne w formie interwencji kryzysowej;

  2. specjalistyczne poradnictwo rodzinne w zakresie działań psychologicznych, psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej oraz udziela porad psychiatrycznych i prawnych osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie;

  3. pomoc w formie całodobowego schronienia.


Wprowadził BZMW/ext.KKucza 2016-05-08
Aktualizujący bzmw/ext.kkucza 2016-05-08
Zatwierdzający Kurys Anna 2016-05-08
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2016-05-09
Wersja standardowa