Kanał Wyżej
Przedmiot działalności

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy nieodpłatnie:
specjalistyczne usługi psychologiczne, prawne, psychiatryczne i socjalne w formie interwencji kryzysowej;
specjalistyczne poradnictwo rodzinne w zakresie działań psychologicznych, psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej oraz udziela porad psychiatrycznych i prawnych osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie;
pomoc w formie całodobowego schronienia.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Przedmiot działalności

Wersja standardowa