Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje

 Do zakresu działania Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy wykonywanie:
  1. zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej,

  2. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Wprowadził BZMW/ext.KKucza 2016-05-08
Aktualizujący bzmw/ext.kkucza 2016-05-08
Zatwierdzający Kurys Anna 2016-05-08
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2016-05-09
Wersja standardowa