Kanał Wyżej
Kompetencje

 Do zakresu działania Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy wykonywanie:
zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej,
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa