BIP - Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

 

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy nieodpłatnie:

  1. specjalistyczne usługi psychologiczne, prawne, psychiatryczne i socjalne w formie interwencji kryzysowej;

  2. specjalistyczne poradnictwo rodzinne w zakresie działań psychologicznych, psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej oraz udziela porad psychiatrycznych i prawnych osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie;

  3. pomoc w formie całodobowego schronienia.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.KKucza 08-05-2016
Aktualizujący bzmw/ext.kkucza 08-05-2016
Zatwierdzający Kurys Anna 08-05-2016
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-05-2016
Liczba odwiedzin: 650
Rejestr zmian