BIP - Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

 
 Do zakresu działania Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy wykonywanie:
  1. zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej,

  2. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.KKucza 08-05-2016
Aktualizujący bzmw/ext.kkucza 08-05-2016
Zatwierdzający Kurys Anna 08-05-2016
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-05-2016
Liczba odwiedzin: 859
Rejestr zmian